PSD2 ad. 2022 – Stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

 

Numer: 5/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wdrożenie PSD2 przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa klientów, rozwój konkurencyjności, a w konsekwencji – poprawy jakości oferowanych usług płatniczych z perspektywy klientów na rynku polskim. Szczególny nacisk położono na weryfikację zmiany roli banków i innych, pozabankowych graczy na tym rynku. Na potrzeby raportu zrealizowano również badania użyteczności funkcjonujących już wdrożeń mechanizmów wprowadzonych przez dyrektywę, jak również dokonano przeglądu rynku i produktów płatniczych w Polsce i wybranych krajach europejskich.

W ramach raportu autorzy chcieli zweryfikować czy stawiana często teza, że konsekwencją rynkowej implementacji PSD2 będzie koniec bankowości jaką znamy, a fintechy czy duże firmy technologiczne  zdominują rynek płatności i przejmą relacje z klientami ma szansę się ziścić w praktyce rynkowej. Zweryfikowano na ile nowe mechanizmy płatnicze mogą wygenerować nowe lub zmodyfikować już istniejące strumienie przychodowe i co z tym idzie doprowadzić do pewnych roszad na tym rynku.

Raport zakończono analizą dalszego rozwoju rynku płatności. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się być ten, w którym wykorzystanie usług bazujących na open-bankingu będzie polegać na komercyjnym wykorzystywaniu ich jako „warstwy technicznej” do rozwoju podstawowych produktów i usług płatniczych i budowie na ich podstawie bardziej wyrafinowanych rozwiązań powiązanych bezpośrednio z potrzebami sektora finansowego, ale też szeroko rozumianego rynku usługodawców cyfrowych oraz szukanie synergii i współpracy pomiędzy poszczególnymi graczami na rynku.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X