Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości powstał w 2019 roku jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Prace analityczno-badawcze w ramach programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz – w ostateczności – kreowania wartości dla klientów – końcowych użytkowników bankowości. Program Analityczno-Badawczy powstał przy wsparciu sektora bankowego, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej.

NAJNOWSZY RAPORT

6/2024

Droga do cyfrowego euro - bieżące propozycje i ocena ich konsekwencji

Celem raportu jest pogłębiona charakterystyka cyfrowego euro – przesłanek i uwarunkowań jego wprowadzenia, cech, i planowanego mechanizmu funkcjonowania - oraz określenie potencjalnych następstw jego wprowadzenia. Projekt „cyfrowe euro” jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju, a wiele kluczowych decyzji, w szczególności konstrukcyjnych, nie zostało jeszcze podjętych. Warto jednak śledzić postęp tych prac, analizować ich możliwe konsekwencje i zgłaszać wątpliwości, ponieważ w niedalekiej przyszłości najpierw pośrednio, a później być może bezpośrednio cyfrowe euro będzie oddziaływać na rynek finansowy w Polsce.

Ostatnio dodane raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X