Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości powstał w 2019 roku jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Prace analityczno-badawcze w ramach programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz – w ostateczności – kreowania wartości dla klientów – końcowych użytkowników bankowości. Program Analityczno-Badawczy powstał przy wsparciu sektora bankowego, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej.

NAJNOWSZY RAPORT

11/2024

Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2024 r.

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2024 r. Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w I kwartale 2024 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię dynamiki podejmowania inwestycji przez polskie przedsiębiorstwa oraz źródeł ich finansowania – także poprzez kredyt bankowy. Ponadto w raporcie zawarto symulację prognozy wyniku sektora bankowego na lata 2024 - 25.

 

Ostatnio dodane raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X