Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości powstał w 2019 roku jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Prace analityczno-badawcze w ramach programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz – w ostateczności – kreowania wartości dla klientów – końcowych użytkowników bankowości. Program Analityczno-Badawczy powstał przy wsparciu sektora bankowego, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej.

NAJNOWSZY RAPORT

8/2024

Aktualne wyzwania prawne związane z zastosowaniem AI w polskim sektorze bankowym

Celem raportu było udzielenie odpowiedzi na pytania: na ile rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję są w praktyce aktualnie wykorzystywane w polskim sektorze bankowym, jak banki krajowe wypadają na tle doświadczeń zagranicznych, a także czy są przygotowane na poważne zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie kompleksowej regulacji unijnej w postaci tzw. AI ACT. Analizie poddano rozwiązania aktualnie stosowane przez polskie banki, ponadto przeprowadzono metodą komparatystyczną weryfikację stanu prawnego w obszarze sztucznej inteligencji w kilku wybranych krajach (m.in. USA, Chiny, Francja, Niemcy). Zbadano też  rozwiązania obecne w AI ACT, sygnalizując towarzyszące regulacji wątpliwości oraz wyzwania.

Ostatnio dodane raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X