Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości powstał w 2019 roku jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Prace analityczno-badawcze w ramach programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz – w ostateczności – kreowania wartości dla klientów – końcowych użytkowników bankowości. Program Analityczno-Badawczy powstał przy wsparciu sektora bankowego, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej.

NAJNOWSZY RAPORT

4/2024

Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2023 r.

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2024 r. Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w IV kwartale 2023 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię potencjału kredytowego polskiego sektora bankowego, ale również oszacowania luki w finansowaniu. Dla zapewnienia zdolności sektora bankowego do finansowania potrzeb rozwijającej się gospodarki konieczne jest zwiększenie podaży kredytu i zwiększenie kapitałów banków. W raporcie zawarto m.in. symulację wymaganej rentowności sektora bankowego umożliwiającej odbudowanie podaży kredytów do poziomów sprzed 2016 r.

Ostatnio dodane raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X