Walutowe kredyty mieszkaniowe – zagrożenia dla rynku

 

Numer: 11/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu było zidentyfikowanie sposobów rozwiązywania problemu kredytów w walutach obcych w wybranych krajach europejskich i ich wpływu na sektory bankowe.

Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich przeprowadził także symulację wpływu wybranych scenariuszy odwalutowania kredytów indeksowanych do CHF na sytuację banków, korzyści/niekorzyści klientów oraz same koszty procesu odwalutowania. Przedstawione prognozy wykorzystują ekonometryczny model symulacyjny uwzględniający podstawowe relacje wybranych podstawowych zależności bilansu oraz rachunku zysku i strat dla pojedynczego banku i sektora bankowego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X