Bezpieczeństwo usług opartych o otwarte interfejsy programistyczne (API) w kontekście implementacji dyrektywy PSD2

 

Numer: 3/2020

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Raport powstał w celu skatalogowania i uporządkowania wiedzy i źródeł informacji dotyczących wdrożenia PSD2. Wpływ dyrektywy na długoterminowy rozwój rynku płatności nie jest jeszcze jasny, natomiast z założenia ma ona zrewolucjonizować europejski rynek poprzez promowanie konkurencji, innowacyjności i bezpieczeństwa usług płatniczych.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na stworzenie bazy wiedzy oraz źródeł informacji, obejmujących najważniejsze aspekty dyrektywy, tj. prawne, techniczne i organizacyjne. Raport ma na celu wsparcie uczestników rynku w zakresie dostępu do wiedzy oraz informacji dotyczących PSD2 oraz powiązanych dokumentów.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X