Płatności na rynku e-commerce: rynek polski na tle Europy i świata. Współpraca czy rywalizacja banków i FinTechów?

 

Numer: 03/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu była diagnoza polskiego rynku płatności na rynku e-commerce z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego tego rynku. Określenie wymiaru ilościowego i jakościowego tego rynku powstało poprzez realizację badania polskiego rynku e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych graczy i plasowanych przez nich narzędzi i metod płatniczych. Poprzez analizę desk research, na bazie wiedzy eksperckiej autorów oraz zrealizowanych wywiadów bezpośrednich z uczestnikami rynku, udało się określić trendy i perspektywy rynkowe oraz wypracować scenariusze biznesowe, w jakich rynek płatności może się rozwijać.

Raport kończy zestaw rekomendacji dla sektora bankowego w zakresie strategii biznesowych do podjęcia, z naciskiem na zdefiniowanie roli i relacji między bankami a niebankowymi graczami – takimi jak integratorzy płatności, dostawcy innowacyjnych metod płatniczych, marketplace’y, czy transakcyjne aplikacje mobilne.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X