Magazynowanie energii jako element rynku energii elektrycznej i ciepła

 

Numer: 16/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem badania była analiza wybranych nisz biznesowych dla magazynowania energii, wspierających efektywną realizację celów polityki klimatycznej i OZE. Przedmiotem badania jest analiza skutków biznesowych wprowadzenia do obiegu prawnego nowej definicji magazynowania energii na gruncie prawa europejskiego i ich atrakcyjności z punktu widzenia sektora bankowego, a także zagrożeń wynikających ze sposobu zaimplementowania tej regulacji do polskiego porządku prawnego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X