Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu a sytuacja gospodarstw

Numer: 11/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu była ocena wpływu cech gospodarstw domowych na ich wrażliwość na wzrost rat kredytów mieszkaniowych oraz identyfikacja cech gospodarstw domowych sprzyjających korzystaniu z wakacji kredytowych, a także weryfikacja zasadności wprowadzenia takiego wsparcia.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X