Analiza i prognozowanie kosztu odpisów na straty kredytowe w polskim sektorze bankowym

Celem raportu jest przedstawienie, ocena i prognozowanie strat kredytowych w sektorze bankowym w Polsce. Przeanalizowano jakie są powiązania miedzy wynikiem z tytułu strat kredytowych w sektorze bankowym w Polsce, a istotnymi czynnikami charakteryzującymi koniunkturę makroekonomiczną.

 

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X