Kryptowaluty. Wybrane kluczowe aspekty

 

Numer: 5/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Obok charakterystyki rynku kryptowalut, analiza identyfikuje powiązania pomiędzy sektorem bankowym a rynkiem kryptowalut oraz wskazuje ryzyka i szanse związane z oferowaniem przez banki produktów opartych o kryptowaluty.

W raporcie przedstawiono także techniczne problemy ochrony kryptowaluty z punktu widzenia właściciela – w tym: zagrożenia utratą kluczy, wyciek kryptowaluty wskutek niedostatecznej ochrony sprzętu lub cyberataków, zagrożenia związane z usługami przechowywania kryptowalut oraz zagrożenia fraudami. W raporcie wskazano też na  hipotetyczne zagrożenia wynikające z rozwoju technik kwantowych i innych niekonwencjonalnych technik obliczeniowych oraz omówiono praktyczne konsekwencje potencjalnego osłabienia zabezpieczeń kryptograficznych dla uczestników obrotu.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X