Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii wspierających zieloną transformację ciepłownictwa

Praca jest pogłębieniem analiz przedstawionych w raporcie „Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem”.

Raport jest także dopełnieniem wcześniejszych analiz, w taki sposób aby oba sektory (ciepłownictwa i elektroenergetyki), dotychczas inwestujące oddzielnie i niekoniecznie w źródła zeroemisyjne, dostrzegły siłę biznesową i korzyści ekonomiczne wspólnie planowanych inwestycji.

Raport pozwoli też dostrzec olbrzymi potencjał potrzeb inwestycyjnych w sektorze ciepłowniczym, który był postrzegany dotąd jako środowisko konserwatywne i niechętne do inwestycji, a teraz – w nowym otoczeniu inwestycyjnym kształtowanym przez  Zielony Ład –  musi otworzyć się na zielone technologie i pozyskać na te cele finasowanie.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X