Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2023 r.

 

Numer: 15/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2023 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w II kwartale 2023 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię zdolności sektora bankowego do wygenerowania odpowiedniej podaży kredytów oraz na poziom marż kredytowych w Polsce na tle innych krajów UE.

Dokonano także symulacji wyniku finansowego banków z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych oraz zewnętrznych obciążeń regulacyjnych i fiskalnych z prognozą na rok 2023.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X