Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2023 r.

 

Numer: 4/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2024 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w IV kwartale 2023 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię potencjału kredytowego polskiego sektora bankowego, ale również oszacowania luki w finansowaniu. Dla zapewnienia zdolności sektora bankowego do finansowania potrzeb rozwijającej się gospodarki konieczne jest zwiększenie podaży kredytu i zwiększenie kapitałów banków. W raporcie zawarto m.in. symulację wymaganej rentowności sektora bankowego umożliwiającej odbudowanie podaży kredytów do poziomów sprzed 2016 r.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X