Wpływ niedoborów lub wysokich cen surowców energetycznych na konkurencyjność i stan polskiej gospodarki

 

Numer: 4/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu była analiza i prognoza konkurencyjności energetycznej gospodarki Polski przy wykorzystaniu wybranych wskaźników.

Wielką wartością dodaną prezentowanego raportu jest dokonane przez autorów oszacowanie, jak wzrost cen wybranych źródeł energii przełoży się na poziom inflacji konsumenckiej. Ponadto, dokonanie tego szacunku w ujęciu międzynarodowym jednocześnie zobrazuje, jak bardzo konkurencyjności polskiej gospodarki ciąży uzależnienie od węgla oraz jak paląca jest potrzeba podjęcia działań w celu redukcji siły tej zależności.

 

 

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X