Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej

 

Numer: 23/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Głównym celem projektu było przeprowadzenie badania, jaki jest wpływ obowiązkowych obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych na ich funkcjonowanie, kondycję finansową i konkurencyjność.

Na potrzeby badania sformułowano tezę, że obciążenia sprawozdawcze wymagane przez instytucje publiczne negatywnie wpływają na banki spółdzielcze, utrudniają im funkcjonowanie, zwiększają koszty administracyjne i pogarszają konkurencyjność.

W celu obiektywizacji problemu obowiązkowej sprawozdawczości, autorzy badania skupili się na liczbie, częstotliwości i zakresie sprawozdawczości, zwrócono też uwagę na zagadnienie dublowania gromadzonych przez instytucje publiczne informacji.

W raporcie sformułowano rekomendacje dotyczące możliwości usprawnienia procesów raportowania w ramach banków spółdzielczych i na poziomie zrzeszeń. W rekomendacjach zaproponowano m.in. rozwiązania sprzyjające racjonalizacji obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych, a zwłaszcza roli banków zrzeszających.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X