Podróż banków do nowego modelu zarządzania ryzykiem. Perspektywa 2035

 

 

Autorzy:

  • prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
  • dr Jacek Woźniak

 

Monografia skoncentrowana jest na identyfikacji zmian w sferze zarządzania ryzykiem w bankach w perspektywie najbliższej dekady. Autorzy starają się wykazać, że kształt systemu zarządzania ryzykiem w bankach w 2035 r. będzie wynikał z konfrontacji prognozowanych trendów z działaniami oraz uzyskanymi efektami w procesie transformacji cyfrowej sektora bankowego.

W pierwszym rozdziale monografii przedstawiono dominującą rolę wpływu regulacji bankowych na kształtowanie się cech systemu zarządzania ryzykiem. Rozdział drugi koncentruje się na problematyce destrukcji zarządzania ryzykiem w bankach. Następnie przeanalizowano najważniejsze rodzaje ryzyka zaliczane do ESG, uznane za kluczowe wyzwanie dla banków w najbliższej dekadzie ich działania. W rozdziale czwartym zarysowuje się to, jak mogą zmieniać się kluczowe elementy nowego paradygmatu zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Monografię podsumowuje koncepcja i wyniki badania ankietowego na temat wizji zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym w perspektywie kolejnej dekady XXI wieku.
Książka została wydana w styczniu 2024 r. przez Warszawski Instytut Bankowości.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X