Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2023 r.

 

Numer: 3/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2024 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w III kwartale 2023 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię porównania opłacalności korzystania przez klienta z tzw. wakacji kredytowych oraz rozwiązań oferowanych w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przeprowadzona analiza wskazuje, że mechanizm FWK dostarcza kredytobiorcom większe wsparcie niż wakacje kredytowe – co jest widoczne przede wszystkim w odniesieniu do mniej zamożnych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt nie wyższy niż 600.000 zł. Ponadto, im krótszy okres kredytowania, tym przewaga wsparcia w postaci FWK nad wakacjami kredytowymi jest większa.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X