Przegląd źródeł i mechanizmów finansowania bankowości hipotecznej w wybranych państwach UE – wnioski dla polskiego modelu rozwoju i propozycje zmian

 

Numer: 2/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Celem badania było przeprowadzenie analizy porównawczej systemów finansowania bankowości hipotecznej w wybranych państwach europejskich oraz określenie na ile można z tych doświadczeń skorzystać w celu intensyfikacji rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce.

Ważnym elementem badania jest określenie barier rozwoju polskiego systemu finansowania bankowości hipotecznej i zidentyfikowanie możliwości wykorzystania doświadczeń z innych państw europejskich w celu jego usprawnienia. Warto zwrócić uwagę także na część raportu poświęconą zielonym kredytom hipotecznym i zielonym listom zastawnym.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X