Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2022 r.

 

Numer: 10/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2022 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w I kwartale 2022 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię wpływu rosnących rentowności obligacji SP na kapitały sektora bankowego oraz na zagadnienie jakości portfela kredytowego w kontekście rosnących stóp procentowych.

W ostatniej części analizy dokonano aktualizacji prognozy wyniku finansowego dla sektora bankowego w roku 2022, uwzględniającej sytuację sektora bankowego po I kwartale 2022 r.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X