Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2021 r.

Numer: 14/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2021 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w II kwartale 2021 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na warunki funkcjonowania bankowości spółdzielczej w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Dokonano także symulacji wyniku finansowego banków z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych oraz zewnętrznych obciążeń regulacyjnych i fiskalnych z prognozą na rok 2021 i 2022.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X