Strategie i modele biznesowe banków wobec konkurencji ze strony FinTech-ów

 

Numer: 09/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Głównym celem raportu jest pokazanie uwarunkowań oraz głównych obszarów, na które banki powinny zwrócić uwagę, przygotowując się do konkurowania z FinTech-ami i BigTech-ami, w szczególności poprzez wybór adekwatnych strategii i modeli biznesowych.

Podstawą specyfikacji wniosków praktycznych i zaleceń dla banków były wyniki własnego badania ankietowego, przeprowadzonego na następujących grupach respondentów: specjalistach zajmujących się problematyką sektora finansowego, ekspertach ze środowiska akademickiego, menedżerach banków i FinTech-ów oraz przedstawicielach firm zajmujących się oprogramowaniem dla instytucji finansowych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X