Wymóg MREL w realiach sytemu bankowego w Polsce

Celem raportu jest dokonanie przeglądu stanu aktualnego (2023 r.) oraz oceny możliwości i zasadności stosowania w praktyce wymogów MREL w Polsce i w systemach bankowych krajów UE, jako narzędzia wspierającego procesy przymusowej restrukturyzacji.

Oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem wymogu pozwoli na bardziej precyzyjne rozpoznanie skali obciążeń wyników finansowych polskich banków skutkami regulacji nadzorczych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X