Kredyty bankowe i inne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2015 roku

Celem raportu było rozpoznanie warunków funkcjonowania MSP w Polsce po 2015 roku, a w szczególności ocena znaczenia kredytów bankowych jako źródła finansowania ich działalności, a także rozpoznanie barier w dostępie MSP do finansowania oraz innych czynników utrudniających prowadzenie i rozwijanie działalności

Raport kończy podsumowanie zawierające m.in. rekomendacje dla sektora bankowego w zakresie kształtowania relacji z małymi i średnimi  przedsiębiorstwami oraz dla związków branżowych, odgrywających ważną rolę w kształtowaniu wiedzy i postaw przedsiębiorców.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X