Biometria w bankowości elektronicznej – rynek, technologia, klient

Numer: 08/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Raport zawiera diagnozę sytuacji w zakresie narzędzi biometrycznych wykorzystywanych aktualnie przez polski sektor finansowy, szczególnie bankowy. Analiza przedstawia podsumowanie informacji zawartych na stronach podmiotów bankowych, a także syntetyczne podsumowanie głosu użytkowników bankowości elektronicznej.

Celem raportu było określenie „krajobrazu” narzędzi biometrycznych w bankowości elektronicznej stosowanych aktualnie, uzupełnienie go o perspektywę użytkowników – klientów polskich banków, a równocześnie wskazanie kierunków rozwoju samych narzędzi i sposobów ich wykorzystania. Autorzy prezentują pełen obraz zastosowań narzędzi biometrycznych w aplikacjach bankowych na podstawie benchmarkingu rynku oraz wyników badań User Experience mechanizmów biometrycznych wdrożonych w polskich aplikacjach bankowych. Podsumowaniem analizy są prognozy dotyczące przyszłości metod biometrycznych i ich zastosowania w bankowości elektronicznej, w szczególności poprzez wskazanie ścieżek rozwoju oraz potencjału zastosowania biometrii poza rynkiem finansowym.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X