Proces certyfikacji systemów instytucji finansowych – wnioski dla sektora bankowego

 

Numer: 2/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2020 r.

Obok analizy otoczenia makroekonomicznego sektora bankowego w IV kwartale 2020 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na możliwość odbdowy akcji kredytowej w kontekście potrzeby pobudzania inwestycji, w tym – finansowania transformacji energetycznej, zgodnej z Zielonym Ładem.

W ostatniej części analizy dokonano aktualizacji prognozy wyniku finansowego dla sektora bankowego w roku 2020, z prognozą na 2021 r.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X