Kredytowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną realizowanych przez JST oraz podmioty ze sfery mieszkalnictwa

 

Numer: 24/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest wskazanie możliwości i kierunków rozwoju produktów bankowych dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów ze sfery mieszkalnictwa z przeznaczeniem na inwestycje związane z energetyką odnawialną (ekoenergetyką).

Dla osiągnięcia tego celu dokonano diagnozy problemów JST oraz podmiotów ze sfery mieszkalnictwa w realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną, w szczególności zaś ustalono wagę i charakter ograniczeń finansowych. Podjęto także próbę określenia miejsca inwestycji związanych z ekoenergetyką w hierarchii potrzeb i planów inwestycyjnych badanych podmiotów. Wskazano także na zmiany w systemie finansowania szeroko rozumianej energetyki odnawialnej, jakie są niezbędne, aby zdynamizować tego rodzaju inwestycje w sferze komunalnej oraz mieszkalnictwie wielorodzinnym.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X