Alternatywny model kredytowania hipotecznego na cele mieszkaniowe

 

Numer: 23/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu było wskazanie propozycji nowego sposobu kredytowania zakupu mieszkań, do zastosowania w Polsce.
W ocenie autorów raportu, alternatywny model kredytowania hipotecznego na cele mieszkaniowe, respektując regulacje KNF, mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie banków, powinien zawierać:

  • System oszczędzania na mieszkanie – wymaga to podjęcia działań strategicznych, polegających na stworzeniu systemu i upowszechnieniu idei oszczędzania na mieszkanie. Przykładem mogą być rynki skandynawskie lub rynek niemiecki. System taki powinien powstać we współpracy banków z Rządem RP.
  • Skonstruować i wdrożyć nowe systemy kredytowania zakupów mieszkaniowych, poza istniejącym obecnie annuitetowym 30-letnim kredytem, względnie kredytem o stałej stopie procentowej.

W opracowaniu podano przykłady z rynku amerykańskiego, które mogą być powielone lub dostosowane do wymogów rynku polskiego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X