Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności

Celem raportu jest analiza i ocena skutków instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy, a w szczególności wspierających budownictwo mieszkaniowe w Polsce na tle wybranych państw. Autorzy opracowania podjęli się także próby stworzenia miernika efektywności instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy. Raport kończy zestaw rekomendacji w zakresie wyboru instrumentów wspierających budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkaniowy w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X