Potrzeby dostosowań w zakresie finansowania startupów

 

Numer: 3/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem analizy jest identyfikacja czynników ograniczających dostępność kredytów dla startupów, a następnie rekomendacja działań aktywizujących finansowanie ich przez sektor bankowy.

Autorki dokonują identyfikacji czynników wpływających na popyt na kredyty zgłaszane przez startupy w zależności od fazy ich rozwoju i branży, po czym dokonują analizy alternatywnych metod finansowania na każdym z etapów życia startupu. Wskazano także czynniki ograniczające podaż kredytów dla startupów przez sektor bankowy.

W dalszej części raportu dokonano analizy doświadczeń innych państw w zakresie aktywowania i wspierania finansowania powstawania i rozwoju startupów przez sektor bankowy, w szczególności w takich państwach jak: USA, Niemcy, Izrael oraz Kanada.

Podsumowaniem raportu są rekomendacje działań podejmowanych przez poszczególne grupy podmiotów: banki (komercyjne, spółdzielcze, SKOKI), startupy oraz państwo aktywizujące udział banków w finansowaniu startupów.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X