Możliwości implementacji koncepcji Inclusionary Housing w polskich warunkach

 

Numer: 6/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Duży deficyt mieszkań, zwłaszcza dostępnych w Polsce i wielu państwach świata skłania do poszukiwania nowych narzędzi walki z wykluczeniem społecznym. Jednym z nich wydaje się być koncepcja Inclusionary Housing. Oparta jest ona na przeświadczeniu, że stworzenie wspólnoty mieszkańców o różnym poziomie zamożności jest dobrą drogą do zwiększenia integracji i zmniejszenia wielkości zasobów o złej reputacji, w szczególności o charakterze publicznym i quasi-publicznym. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, realizacja modelu IH polega na  wydzieleniu przystępnych cenowo mieszkań w komercyjnych projektach mieszkaniowych i przeznaczeniu ich dla gospodarstw domowych spełniających określone kryteria. Pojawia się pytanie czy w warunkach polskich realizacja takiej koncepcji jest możliwa.

Celami badania było: przedstawienie wyników funkcjonowania instrumentów w ramach modelu IH w wybranych państwach, wskazanie zbliżonych rozwiązań stosowanych w Polsce, określenie możliwości zastosowania podobnych instrumentów w Polsce biorąc pod uwagę zainteresowanie stron bezpośrednio angażowanych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X