Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce – I półrocze 2020 r.

Numer: 7/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest dokonanie oceny zdolności mieszkańców polskich miast do nabycia mieszkania na własność lub możliwości jego wynajmowania.

Cześć pierwsza ekspertyzy dotyczy zdolności kredytowej mieszkańców tych miast w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, którą zbadano analizując pięć typów modelowych gospodarstw domowych.

W II części raportu analizie poddano rynek mieszkań na wynajem, badając ceny ofertowe występujące w badanych miastach.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X