Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych

Numer: 6/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Badanie zawiera analizę aktualnego oraz przyszłego stanu rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na tle wybranych państw europejskich. Cechą charakterystyczną polskiego rynku najmu jest niski stopień jego instytucjonalizacji: w Polsce właścicielami mieszkań pod wynajem są głównie indywidualni inwestorzy. W rezultacie, najem jest stosunkowo drogi, a z badań wynika, że ponad 1/4 najemców mieszkań rynkowych w Polsce boryka się z przeciążeniem wydatkami mieszkaniowymi.

Szczególną uwagę poświęcono kwestii rozpoznania perspektyw rozwoju rynku najmu mieszkaniowego wraz ze wskazaniem barier prawnych i fiskalnych uniemożliwiających rozwój rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Autorzy zwrócili uwagę m.in. na nieuregulowany prawnie najem krótkoterminowy, utrudnienia w eksmisji lokatorów, brak jednolitych i jasnych zasad opodatkowania najmu oraz brak zachęt fiskalnych dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach lub z określonych grup społecznych.

Analizę podsumowują rekomendacje, nakierowane na wsparcie rozwoju rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X