Metody automatycznego pozyskiwania danych z Internetu dla celów biznesowych i cyberbezpieczeństwa

Celem raportu jest przedstawienie przypadków użycia źródeł danych dostępnych w Internecie do wsparcia procesów biznesowych, marketingowych oraz związanych z cyberbezpieczeństwem w sektorze bankowym. Raport omawia zagadnienia technicznego pozyskiwania danych, ujęcie ekonomiczne (uzyskania efekty skali, szacunkowe koszty wykorzystania wybranych źródeł) i prawne (bieżące rozwiązania legislacyjne, licencje źródeł danych). Struktura raportu obejmuje:

  • przegląd potrzeb informacyjnych manifestowanych przez podmioty sektora bankowego,
  • przedstawienie listy przykładowych źródeł danych, ich klasyfikacji oraz odwzorowania na zidentyfikowane potrzeby informacyjne,
  • przedstawienie narzędzi służących do automatycznego pozyskiwania danych ze źródeł internetowych. Omówiono również ograniczenia prawne i technologiczne takich procesów.
  • przedstawienie przykładowych przypadków użycia wybranych narzędzi, ale różnych typów źródeł (stron w języku HTML, API oraz danych udostępnionych w plikach).
  • rekomendacje związane z procesami automatycznego pozyskiwania danych z Internetu dla sektora bankowego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X