Ciepłownictwo przyszłości. Jak zwiększyć udziały ciepła z OZE i wesprzeć transformację całej energetyki

Celem raportu było przedstawienie realnej technologicznie i uzasadnionej ekonomicznie ścieżki transformacji ciepłowni wykorzystujących węgiel w kierunku znaczących udziałów OZE. Przyjęto założenie o możliwości przejścia z węgla – bez udziału gazu jako tzw. „paliwa przejściowego” lub z jego minimalnym udziałem – do OZE.

Niniejsze opracowanie wpisuje się w szczególności w cele UE związane z bezpieczeństwem energetycznym UE zawarte w strategii REPowerEU, postulujące jeszcze szybszy rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. Transformację ciepłownictwa w kierunku zeroemisyjnym z wykorzystaniem zeroemisyjnych OZE wspiera też tzw. zielona taksonomia i fundusze unijne 2021-2027.

W raporcie wykazano, że „ciepło z OZE” od niedawna znajduje odzwierciedlenie w systemie krajowych dokumentów strategicznych i w regulacjach. Autorzy zwracają jednak uwagę na fakt, że w dotychczasowej palecie propozycji wypracowanych w dialogu ciepłowni z rządem dominują ciągle rozwiązania znane i wcześniej podejmowane, niestety bez większych sukcesów, które nie współgrają z polityką UE, co naraża całą branże ciepłowniczą na ryzyko utraty konkurencji.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X