Kierunki ewolucji depozytów bankowych i ich przyszła rola w rozwoju polskiego sektora bankowego – scenariusze i rekomendacje

 

Numer: 5/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu była analiza najważniejszych czynników utrudniających rozwój rynku depozytowego w Polsce i określenie scenariuszy w zakresie przyszłej roli depozytów gospodarstw domowych w polskiej bankowości.

Ocenie poddano zmiany w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych, potencjał rozwoju rynku depozytów gospodarstw domowych w Polsce, atrakcyjność cenową depozytów bankowych, czynniki determinujące rolę depozytów w strukturze oszczędności gospodarstw domowych, wpływ na rynek depozytowy obciążeń podatkowych oraz funkcjonowanie systemów długoterminowego oszczędzania w Polsce i innych krajach.

 

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X