Droga do cyfrowego euro – bieżące propozycje i ocena ich konsekwencji

 

Numer: 6/2024

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Celem raportu jest pogłębiona charakterystyka cyfrowego euro – przesłanek i uwarunkowań jego wprowadzenia, cech, i planowanego mechanizmu funkcjonowania – oraz określenie potencjalnych następstw jego wprowadzenia.

Projekt „cyfrowe euro” jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju, a wiele kluczowych decyzji, w szczególności konstrukcyjnych, nie zostało jeszcze podjętych. Warto jednak śledzić postęp tych prac, analizować ich możliwe konsekwencje i zgłaszać wątpliwości, ponieważ w niedalekiej przyszłości najpierw pośrednio, a później być może bezpośrednio cyfrowe euro będzie oddziaływać na rynek finansowy w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X