Doświadczenia krajowych przedsiębiorstw w urzeczywistnianiu wizji Przemysłu 4.0. Analiza danych oraz scenariuszy wdrożeń

Numer: 11/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest diagnoza stanu zaawansowania Przemysłu 4.0 w Polsce na podstawie ilościowej i jakościowej oceny stanu wdrożeń technologii cyfrowych z zakresu Przemysłu 4.0 w polskich firmach.

Raport skierowany jest do przedstawicieli sektora bankowego zajmujących się tworzeniem schematów finansowania innowacji w polskiej gospodarce, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym; przedstawicieli instytucji publicznych, w tym ministerstw, zajmujących się stymulowaniem rozwoju polskiego przemysłu; oraz przedstawicieli polskich firm przemysłowych

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X