Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów mieszkaniowych

 

Numer: 07/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza zawiera ocenę zdolności kredytowej społeczeństwa polskiego, w odniesieniu do kredytu mieszkaniowego, w tym oceny poziomu wykluczenia i dostępności do kredytu.

Autorzy skoncentrowali się na zidentyfikowaniu efektywnych rozwiązań wykorzystywanych na świecie w zakresie finansowania mieszkalnictwa, które pomagają niwelować bariery w dostępie do kredytu dla różnych grup ludności. Wskazano poziom dostępności kredytowania mieszkaniowego dla gospodarstw domowych wg rozmiaru miast oraz wielkości rodziny.

Na podstawie otrzymanych wyników, autorzy dokonali także określenia skali wykluczenia mieszkaniowego ze względu na niedostatek dochodów i wysokie ceny nieruchomości. Biorąc pod uwagę medianę dochodów ludności, wyniki analizy wskazały, że we wszystkich kategoriach miast rodziny 4 osobowe i 5 osobowe nie mają możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania 50m2 lub zaciągają kredyt w warunkach istotnego przekredytowania.

W drugiej części opracowania, autorzy skoncentrowali się na określeniu skali potrzeb gospodarstw domowych w zakresie najmu. Dla oceny sytuacji w miastach wprowadzono dwa syntetyczne wskaźniki obrazujące średnią dostępność tych mieszkań w aspekcie ilościowym i w aspekcie finansowym.

Analizę podsumowują rekomendacje dla każdego z badanych zagadnień.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X