Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce – I półrocze 2021 r.

Numer: 17/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest zbadanie zmian na rynku wynajmu mieszkań w 50 największych miastach polski, a w szczególności ich dostępności ilościowej oraz dostępności czynszowej najmu i porównanie zmian w tym zakresie pomiędzy lipcem 2019, grudniem 2020 i lipcem 2021.

Gwałtowny rozwój segmentu mieszkaniowego na rynku nieruchomości, wyrażający się rosnącą liczbą mieszkań wybudowanych, sprzedanych i rozpoczynanych, przy wzroście liczby zaciągniętych kredytów i  zmniejszeniu kwot  depozytów ludności w bankach, prowadzi do szeregu pytań o zachodzące na nim zmiany,  w tym także o mieszkania oferowane na wynajem, a w szczególności ich liczbę i cenę. Pandemia Covid-19 spowodowała wzrost liczby mieszkań oferowanych na wynajem przy zmniejszającej się cenie ofertowej najmu.

Podstawowe pytanie, na które raport przyniósł odpowiedź, dotyczyło oceny skali i kierunków zmian w tej dziedzinie, w największych 50 miastach Polski, jakie wystąpiły po odwołaniu obostrzeń społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią, w porównaniu do okresu pandemicznego i czasu przed pandemią.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X