Ocena zmian na rynku płatności w Polsce

 

Numer: 10/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem analizy jest dokonanie oceny zmian na rynku płatności w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem roli banków. Dokonano także przeglądu wybranych rozwiązań zagranicznych i projektów ponadnarodowych w zakresie płatności detalicznych oraz ocena możliwości ich realizacji na polskim rynku.

Wartość dodana raportu wynika z syntezy i krytycznej oceny wniosków wynikających z innych badań, opartych na danych historycznych; oceny trendów globalnych w powiązaniu z uwarunkowaniami krajowymi; wskazania szans i zagrożeń dla banków jako dostawców usług płatniczych w powiązaniu z ich pozycją na rynku; oraz wskazania pożądanych obszarów dalszych analiz i badań uwzględniających aktualną sytuację w Polsce i na świecie.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X