Aktualne wyzwania prawne związane z zastosowaniem AI w polskim sektorze bankowym

Celem raportu było udzielenie odpowiedzi na pytania: na ile rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję są w praktyce aktualnie wykorzystywane w polskim sektorze bankowym, jak banki krajowe wypadają na tle doświadczeń zagranicznych, a także czy są przygotowane na poważne zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie kompleksowej regulacji unijnej w postaci tzw. AI ACT.

Analizie poddano rozwiązania aktualnie stosowane przez polskie banki, ponadto przeprowadzono metodą komparatystyczną weryfikację stanu prawnego w obszarze sztucznej inteligencji w kilku wybranych krajach (m.in. USA, Chiny, Francja, Niemcy). Zbadano też  rozwiązania obecne w AI ACT, sygnalizując towarzyszące regulacji wątpliwości oraz wyzwania.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X