Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19

 

Numer: 12/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Znacząca część podmiotów gospodarczych w Polsce odczuła negatywne skutki pandemii Covid-19. Prowadzone dotąd badania na temat jej wpływu na płynność i stabilność zatrudnienia dotyczyły jednak podmiotów większych. Potrzeba opracowania raportu o mikropodmiotach wynikała z ich gospodarczego i społecznego znaczenia oraz ograniczonego zestawu udostępnionych im form pomocy publicznej w okresie pandemii. Problem współpracy mikroprzedsiębiorstw z bankami w okresie pandemii uznano za ważny, ze względu na łączące je wcześniej relacje oraz zaangażowanie banków w dystrybucję wybranych form pomocy – ustawowej i pozaustawowej.

Celem raportu była weryfikacja znaczenia pomocy publicznej dla kształtowania płynności i stabilności zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce, w okresie pandemii Covid-19 oraz ocena relacji mikroprzedsiębiorstw z bankami w okresie pandemii Covid-19.

Raport kończy podsumowanie zawierające wnioski z badania oraz rekomendacje dla władzy publicznej, banków oraz mikroprzedsiębiorstw.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X