Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej

 

Numer: 19/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem głównym raportu była analiza środowiska bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej, a w szczególności: charakterystyka klienta bankowości elektronicznej; identyfikacja zagrożeń dla klienta bankowości elektronicznej oraz wskazanie możliwych działań wzmacniających świadomość zagrożeń dla klienta bankowości elektronicznej.

Część diagnostyczna badania potwierdziła, że bankowość elektroniczna jest otwarta na innowacje, co pociąga za sobą projektowanie i dostarczanie nowych produktów i usług. Konsekwencją szybkiego włączania nowych technologii i zaspokajania potrzeb klientów jest ogromne wyzwanie w obszarach architektury rozwiązań teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa.

Fundamentalną kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej jest przestrzeganie przyjętych standardów bezpieczeństwa. Zdiagnozowanym w badaniu, głównym zagrożeniem bankowości elektronicznej jest socjotechnika. Warto w tym kontekście zwrócić większą uwagę na uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów wspierających standard U2F, aplikacji uwierzytelniających, ale także na monitoring behawioralny zachowania klienta.

Z badania klientów bankowości elektronicznej i wywiadów eksperckich wynika, że dojrzałość bankowości elektronicznej – w powszechnym odbiorze – jest wysoka. Dojrzałość klientów, rozumiana jako świadomość zagrożeń, deklaratywnie jest również wysoka, niestety realna odporność na nie już taka nie jest. Oznacza to, że banki muszą upewnić się, że nie tylko przekazują stosowną informację o zagrożeniach i właściwej reakcji na nie swoim klientom, lecz także powinny zweryfikować, czy informacja taka zostanie zapamiętana.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X