Zespół

  • Zespół

Pracami Programu Analityczno-Badawczego WIB kieruje zespół powołany w ramach Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

dr Andrzej Banasiak
Koordynator Programu
m: 696 405 104

Jest doktorem nauk ekonomicznych, koordynuje prace Programu Analityczno-Badawczego WIB i pełni rolę Sekretarza Rady Programu. Realizuje prace nad warunkami rozwoju sektora bankowego, z uwzględnieniem środowiska makroekonomicznego i regulacyjnego, zagadnień struktury rynku finansowego i finansowania gospodarki. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie kredytowania, rynku nieruchomości, instrumentów finansowych oraz wymagań nadzorczych. Posiada doświadczenia analityczne w zakresie sektora bankowego oraz niebankowych instytucji finansowych.

Agnieszka Nierodka – ekonomistka, Doradczyni Zarządu Związku Banków Polskich ds. Badań i Analiz.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem sektora bankowego, rynkiem nieruchomości, emisją listów zastawnych oraz ochroną konsumenta. Związana z PAB WIB od początku istnienia Programu.
Od ponad 15 lat zapewnia wsparcie w zakresie badań statystycznych i problemów legislacyjnych grupom roboczym przy Europejskiej Federacji Hipotecznej w Brukseli.

Doświadczona prelegentka i autorka publikacji w zakresie: rozwoju bankowości hipotecznej i rynku listów zastawnych w Polsce i EU, ochrony konsumenta hipotecznego oraz skuteczności obowiązków informacyjnych wobec konsumenta. Współautorka “Komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym” (ORCID).

dr Tomasz Pawlonka – Doradca Zarządu Związku Banków Polskich ds. Badań i Analiz oraz adiunkt w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie. Związany z PAB WIB od początku istnienia Programu.

Jego działalność naukowo-dydaktyczna skoncentrowana jest na bankowości, finansach behawioralnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu analizy finansowej, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw agrobiznesu oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Realizuje prace z zakresu rozwoju sektora bankowego, zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki, struktury rynku finansowego oraz bankowości spółdzielczej. Wieloletni doświadczony nauczyciel akademicki. Autor blisko 40 opracowań naukowych, w tym czterech monografii (ORCID).

dr Agnieszka Wicha – prawniczka, Doradczyni Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole Rynków Kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji rynków finansowych, obrotu instrumentami finansowymi i zrównoważonym finansowaniem. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji związanych z europejskim prawem rynku finansowego (ORCID).

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X