Webinaria

 • Webinaria

Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kw. 2023 roku

Data: 26 października 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr Andrzej Banasiak
 • Agnieszka Nierodka
 • dr Tomasz Pawlonka
 • Czesław Lipiński


 

Wymóg MREL w realiach systemu bankowego w Polsce

Data: 28 września 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. Czesław Lipiński, prof. UŁ
 • dr Joanna Stawska
 • dr Wojciech Zatoń
 • dr hab. Małgorzata Iwanicz – Drozdowska

 


 

Dostępność kredytów mieszkaniowych w zmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych

Data: 22 czerwca 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr Konrad Żelazowski
 • dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
 • dr Katarzyna Olbińska
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
 • Hanna Milewska-Wilk


 

Cyfrowy złoty. Bank Cyfrowej Gotówki

Data: 9 maja 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. inż. Wojciech Cellary
 • dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
 • dr Robert Huterski


 

Kryptowaluty – wybrane kluczowe aspekty

Data: 21 kwietnia 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. Mirosław Kutyłowski
 • dr Elżbieta Lewańska
 • dr inż. Przemysław Błaśkiewicz
 • dr Kamil Kluczniak
 • Dariusz Adamski


 

Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kw. 2022 r.

Data: 13 kwietnia 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Jan Czekaj
 • dr hab. Czesław Lipiński, prof. UŁ
 • dr Wojciech Zatoń
 • dr Andrzej Banasiak


 

I konferencja PAB-WIB: Sektor bankowy w warunkach spowolnienia i jego rola w odbudowie gospodarki

Data: 28 marca 2023 r.


 

Strategie i modele biznesowe banków wobec konkurencji ze strony FinTech-ów i BigTech-ów

Data: 21 marca 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 • dr Jacek Woźniak
 • Adam Kępa
 • Jan van der Saar
 • dr Michał Macierzyński
 • Bartłomiej Nocoń
 • dr Dominik Sadłakowski


 

Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw po zmianie zasad rozliczeń z reguły net metering na net billing

Data: 23 lutego 2023 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Grzegorz Wiśniewski
 • Łukasz Majchrowicz
 • Łukasz Chrobok
 • Jarosław Wojtulewicz


 

Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce

Data: 9 lutego 2023

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Jan Czekaj
 • dr Maciej Bolisęga,
 • dr Paweł Oleksy
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
 • dr Jakub Borowski
 • Łukasz Hardt
 • Mateusz Walewski
 • Kamil Sobolewski
 • dr hab. Krzysztof Kalicki
 • dr hab. Marian Noga
 • dr Jerzy Pruski


 

Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze

Data: 3 listopada 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Włodzimierz Kiciński
 • dr Jarosław Bełdowski
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • dr Krzysztof Kil
 • dr hab. Mateusz Folwarski


 

Biometria w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta

Data: 21 czerwca 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr Miłosz Brakoniecki
 • Michał Olczak
 • Marcin Wolski
 • Bartosz Wójcicki
 • Tomasz Ostaszewski
 • Barbara Mróz-Gorgoń
 • Tadeusz Woszczyński


 

Dezinformacja i propaganda w sektorze bankowym

Data: 10 czerwca 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. inż. Piotr Dela
 • dr inż. Robert Janczewski
 • dr inż. Jakub Syta
 • dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. AMW
 • dr Jarosław Biegański
 • dr Konrad Maj


 

Możliwości implementacji koncepcji Inclusionary Housing w polskich warunkach

Data: 19 maja 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
 • dr Katarzyna Olbińska
 • dr Agata Antczak-Stępniak
 • Lisa Campbell Price
 • Katarzyna Greczaniuk-Gromadzka
 • Dobrosława Janas


 

Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości

Data: 25 marca 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Mirosław Kutyłowski
 • dr Przemyslaw Kubiak
 • dr Lucjan Hanzlik
 • Michał Tabor
 • Helge Michael


 

Wpływ nowych technologii na zmianę modeli biznesowych banków

Data: 18 lutego 2022 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
 • dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP
 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
 • dr Anna Warchlewska
 • Krzysztof Czuba
 • dr Michał Macierzyński
 • dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH


 

Odwalutowanie mieszkaniowych kredytów w walutach obcych

Data: 26 maja 2021 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • dr Tadeusz Białek
 • dr hab. Jan Czekaj
 • dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK
 • dr hab. Czesław Lipiński, prof. UŁ
 • dr Wojciech Zatoń
 • dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG
 • dr hab. Krzysztof Kalicki, prof. ALK
 • dr Tomasz Spyra


 

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza

Data: 9 kwietnia 2021 r.

Prelegentami podczas webinarium byli:

 • Krzysztof Jajuga
 • Małgorzata Anczewska
 • Mariola Szymańska – Koszczyc
 • Bartosz Pawłowski


 

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X