Rada programowa

  • Rada programowa

Wsparcie merytoryczne Programu Analityczno Badawczego zapewnia powołana w tym celu Rada Programowa.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora bankowego, świata nauki oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej S.A.

Członkowie Rady są nominowani decyzją Zarządu Związku Banków Polskich na trzyletnią kadencję. Aktualna kadencja Rady Programowej obejmuje lata 2023 – 2026.

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X