Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2021 r.

 

Numer: 04/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w IV kwartale 2021 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kształtowanie się akcji kredytowej banków w latach 2020 – 21 oraz jakości portfela kredytowego.

W ostatniej części analizy dokonano prognozy wyniku finansowego dla sektora bankowego w roku 2022, uwzględniającej sytuację sektora bankowego po 2021 r.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X