Obowiązki związane z korzystaniem z instrumentu płatniczego oraz rozkład odpowiedzialności między dostawcą a użytkownikiem w przypadku transakcji nieautoryzowanych

Numer: 19/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem badania jest przegląd obowiązków ostrożnościowych ciążących na użytkowniku usług płatniczych w zakresie korzystania z instrumentu płatniczego, w szczególności przez pryzmat art. 42 ustawy o usługach płatniczych oraz analiza przełożenia nieprawidłowości w zachowaniu użytkownika na rozkład ciężaru finansowego w przypadku wystąpienia transakcji nieautoryzowanych.

Badanie zrealizowano w oparciu o formalno-dogmatyczną analizę tekstów prawnych, w szczególności UUP i PSD2. Przeprowadzono także analizę empiryczną, mającą na celu zestawienie ze sobą relewantnego orzecznictwa z występującymi w praktyce obrotu bankowego oszustwami. Analiza empiryczna będzie także odnosić się do wybranych praktyk banków w zakresie podejmowanych działań informacyjnych, stosowanych zabezpieczeń oraz oczekiwanych od użytkowników poziomów staranności i ostrożności.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X