Cyfrowy złoty. Bank cyfrowej gotówki

 

Numer: 06/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

W raporcie przedstawiono genezę, uwarunkowania wprowadzenia i charakterystykę cyfrowych walut banków centralnych (CBDC). Pokrótce omówiono stan prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie CBDC na świecie oraz przegląd zalet i wad CBDC.

Stosunkowo dużo miejsca w raporcie poświęcono kwestiom technologicznym, które najczęściej w opracowaniach banków centralnych są albo pomijane, albo traktowane tak zdawkowo, że czytelnik nie jest w stanie wyrobić sobie własnej opinii na temat ich możliwości i ograniczeń.

Po wykazaniu sprzeczności tych technologii z celami CBDC, autorzy zaproponowali alternatywne rozwiązanie polegające na utworzeniu przez bank centralny wydzielonego i całkowicie podporządkowanego mu Banku Gotówki Cyfrowej. Pozwala ono zachować zalety płynące z cyfrowej gotówki, eliminując jednocześnie wady będące konsekwencją traktowania CBDC jako „kryptowalut banków centralnych”. Propozycja utworzeniu Banku Cyfrowej Gotówki jest dobrze dostosowana do poziomu rozwoju płatności cyfrowych, w tym mobilnych, w Polsce, więc mogłaby być podstawą do wprowadzenia e-złotego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X