15/2021 – Koszt kapitału mieszkaniowych kredytów w walutach obcych. Sposoby określania kursów walutowych w krajach europejskich.

Raport Koszt kapitału mieszkaniowych kredytów w walutach obcych. sposoby określania kursów walutotowych w krajach europejskich został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji.
Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 • dr Tadeusz Białek
 • prof. dr hab. Jan Czekaj
 • dr hab. Katarzyna Kochaniak
 • dr Andrzej Banasiak
 • Agnieszka Nierodka
 • dr Tomasz Pawlonka
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • dr hab. Czesław Lipiński
 • dr Wojciech Zatoń
 • dr hab. Krzysztof Kalicki
 • dr Tomasz Spyra
 • prof. Leszek Pawłowicz

Koszt kapitału mieszkaniowych kredytów w walutach obcych. Sposoby określania kursów walutowych w krajach europejskich.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X