02/2023 – Modele biznesowe dla prosumentów i całego łańcucha dostaw

Raport Modele biznesowe dla prosumentów i całego łańcucha dostaw został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

  • Ryszard Ciuła
  • Krzysztof Grochowski
  • Krzysztof Kalinowski
  • Tomasz Kowalak
  • Agata Krzyżanowsk

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X